Πολιτική ποιότητας

Building the future together

Η Geobyte Networks δραστηριοποιείται στην κατασκευή έργων οπτικών ινών και φυσικού αερίου σε όλη την Ευρώπη τόσο για σπίτια (FTTH) όσο και για επιχειρήσεις (FTTB). Οι συνεργάτες που συνθέτουν την ομάδα μας, αναλαμβάνουν όλα τα στάδια της διαδικασίας: από την κατασκευή, την τεχνική εγκατάσταση, την προετοιμασία των εργασιών μέχρι το στήσιμο του δικτύου και τις εργασίες συντήρησης.

Βασικός πυλώνας της πολιτικής μας είναι η βέλτιστη ικανοποίηση των πελατών μας μέσω της συνεχούς βελτίωσης των επιχειρηματικών μας επιδόσεων. Η χρήση σύγχρονου εξοπλισμού σε συνδυασμό με το πεπειραμένο τεχνικό προσωπικό, αλλά και τους αξιόπιστους συνεργάτες καθιστούν απόλυτα ικανή την εταιρεία να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις των πελατών.

Οι βασικοί άξονες για την υλοποίηση της Πολιτικής μας είναι:

Η Διοίκηση, τα στελέχη και το προσωπικό της εταιρίας έχουν γνώση και ενστερνίζονται απόλυτα την Πολιτική Ποιότητας που έχει καθιερωθεί και εφαρμόζεται.

Η Διοίκηση της Geobyte Networks δεσμεύεται για τα ακόλουθα:

Η παρούσα Πολιτική, ενημερώνεται και αναθεωρείται κατάλληλα σε περιπτώσεις αλλαγών του μεγέθους ή της φύσης των δραστηριοτήτων μας ή μετά από την εμφάνιση έκτακτων συμβάντων και ανασκοπείται σε κάθε ανασκόπηση του Συστήματος Διαχείρισης.

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2020
Για την Διοίκηση