Καριέρα

Σταδιοδρομία

Grow with us!

Η εργασία στη Geobyte Networks είναι μια καθημερινή πρόκληση, που απαιτεί την ενεργή συνεισφορά και αφοσίωση όλων όσων απαρτίζουν την ομάδα μας. Η εταιρεία με τη σειρά της, δεσμεύεται να παρέχει στο ανθρώπινο δυναμικό της πρόσφορο έδαφος και ουσιαστικές ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη και προσωπική εξέλιξη. Σημαντικό μέρος του ετήσιου προϋπολογισμού χρησιμοποιείται για την περαιτέρω επιμόρφωση των υπαλλήλων μας και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων.

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού λειτουργεί με πλήρη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και με την πεποίθηση ότι διασφαλίζοντας ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον, στα πλαίσια του οποίου κάθε εργαζόμενος νιώθει σημαντικός και ικανοποιημένος, κάθε στόχος μπορεί να επιτευχθεί με βέλτιστο τρόπο. Το κύριο μέλημά μας κατά την επιλογή, την πρόσληψη και την κατάρτιση των εργαζομένων μας είναι να προσφέρουμε αξία στους πελάτες και στην κοινωνία.

Αν θέλετε κι εσείς να γίνετε μέλος μιας μεγάλης ομάδας που αγαπά την πρόκληση και βάζει την υπογραφή της σε σπουδαία έργα, στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα σήμερα.

Ανοιχτές Θέσεις

Τοπογράφος Μηχανικός
απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ με άριστη γνώση Autocad και συστήματος QGIS
Τοπογράφος μηχανικός για τη Γερμανία
απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ με άριστη γνώση Autocad και συστήματος QGIS
Μηχανικός
με εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και με άριστη γνώση Autocad και συστήματος QGIS

Για περισσότερες πληροφορίες