Πιστοποιήσεις ISO

Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001:2015

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε, ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία πιστοποίησης της Geobyte Networks Μονοπρόσωπη IKE κατά τo διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 από το Διαπιστευμένο Φορέα Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων TÜV AUSTRIA HELLAS, για το πεδίο εφαρμογής:


MEΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

Η εταιρία μας μέσω της πιστοποίησης σύμφωνα με τo διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο «Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001» επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού ώστε να προάγει την ποιότητα και τη συνεχή βελτίωση παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με σεβασμό και εχεμύθεια. Σκοπός μας είναι η αυξανόμενη εμπιστοσύνη και η βέλτιστη εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών μας με συνέπεια, αξιοπιστία και υπευθυνότητα. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συνάδελφους μας που συμμετείχαν στις διαδικασίες πιστοποίησης.